Apakšprogrammas mērķis:

 • uzlabot un uzturēt Eiropas informācijas sistēmas nodokļu un muitas jomā, sniegt atbalstu administratīvai sadarbībai, uzlabot nodokļu un muitas jomā strādājošo amatpersonu prasmes un kompetences, vairot izpratni par ES tiesību aktiem nodokļu un muitas jomā un sekmēt to īstenošanu, kā arī atbalstīt administratīvo procedūru uzlabošanu.

Galvenās aktivitātes:

 • nodrošināt “Customs” un “Fiscalis” programmu ietvaros organizētās aktivitātes:
  • sakaru un informācijas apmaiņas sistēmas izveidi;
  • dalība semināros un projekta grupās;
  • dalība darba vizītēs;
  • dalība daudzpusējos kontroles pasākumos
  • dalība apmācībās u.c.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016.gada plāns

2017.gada plāns

2018.gada prognoze

2019.gada prognoze

Īstenoti Eiropas Kopienas finansētie projekti iekšējā tirgus uzlabošanai nodokļu un muitas sistēmā

Īstenoto projektu skaits

2

2

2

2

2

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

410 506

280 000

295 000

280 000

280 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-130 506

15 000

-15 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-31,8

5,4

-5,1

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

280 000

295 000

15 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

280 000

295 000

15 000

 Projekts “Customs piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam”

155 000

170 000

15 000

 Projekts “Fiscalis piešķirtais finansējums Valsts ieņēmumu dienestam”

125 000

125 000

-