Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansēto projektu “Lielvārdes militārā lidlauka izveide” un “Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana” realizāciju atbilstoši NATO prasībām, kā arī nodrošināt infrastruktūru sabiedroto uzņemšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. NATO un nacionālajām prasībām atbilstoša lidlauka izveide;
  2. mūsdienīgas un daudzfunkcionālas militārās bāzes izveide;
  3. Latvijas gaisa telpas novērošana un kontrole NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defense System) ietvaros (projekts ASBE – ACCS Sofware based element);
  4. infrastruktūras nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada   plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

8 248 958

2 418 317

5 750 495

500 000

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5 830 641

3 332 178

-5 250 495

-500 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-70,7

137,8

-91,3

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 418 317

5 750 495

3 332 178

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 418 317

5 750 495

3 332 178

Izdevumu no ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas NATO investīciju projekta "Lielvārdes lidlauka izveide" īstenošanai

71 500

28 166

-43 334

Izdevumu no ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas NATO investīciju projekta "Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana (ASBE)" īstenošanai

542 740

308 393

-234 347

Palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības NATO investīciju projekta "Standarta kazarmu būvniecība" īstenošanai

-

3 000 000

3 000 000

Izdevumu no ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas NATO investīciju projekta "Infrastuktūras nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai" īstenošanai

1 804 077

1 616 476

-187 601

Palielināti izdevumi NATO investīciju projekta "Infrastuktūras nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai" īstenošanai, lai nodrošinātu PVN apmaksu (Ministru kabineta 2019.gada 05.februāra sēdes prot.Nr.5 30.§ 19.1.p.)

-

797 460

797 460