Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansēto projektu “Lielvārdes militārā lidlauka izveide” un “Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana” realizāciju atbilstoši NATO prasībām, kā arī nodrošināt infrastruktūru sabiedroto uzņemšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. NATO un nacionālajām prasībām atbilstoša lidlauka izveide;
  2. mūsdienīgas un daudzfunkcionālas militārās bāzes izveide;
  3. Latvijas gaisa telpas novērošana un kontrole NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defense System) ietvaros (projekts ASBE – ACCS Sofware based element);
  4. infrastruktūras nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

11 020 185

1 195 874

2 418 317

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9 824 311

1 222 443

-2 418 317

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-89,1

102,2

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 195 874

2 278 019

1 082 145

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 195 874

2 278 019

1 082 145

Izdevumu no ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas NATO drošības investīciju programmas (NSIP) projekta “Lielvārdes militārā lidlauka izveide” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 27.augusta sēdes prot.Nr.42 3§ 10.3.apakšpunktu

37 500

71 500

34 000

Izdevumu no ārvalstu finanšu palīdzības izmaiņas NATO drošības investīciju programmas (NSIP) projekta “Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementu ieviešana” ietvaros

1 158 374

402 442

-755 932

Palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības projekta „Infrastruktūras nodrošināšana sabiedroto uzņemšanai” īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 27.februāra rīkojumu Nr.95 "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Drošības investīciju programmā”

-

1 804 077

1 804 077