Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansēto projektu „Lielvārdes militārā lidlauka izveide” un „Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana” realizāciju atbilstoši NATO prasībām.

Galvenās aktivitātes:

  1. NATO un nacionālajām prasībām atbilstoša lidlauka izveide;
  2. mūsdienīgas un daudzfunkcionālas militārās bāzes izveide;
  3. Latvijas gaisa telpas novērošana un kontrole NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defense System) ietvaros (projekts ASBE - ACCS Sofware based element).

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 869 944

15 088 830

1 195 874

140 298

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 218 886

-13 892 956

-1 055 576

-140 298

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

289,9

-92,1

-88,3

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

15 088 830

1 195 874

-13 892 956

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

15 088 830

1 195 874

-13 892 956

Izdevumu izmaiņas NATO drošības investīciju programmas (NSIP) projekta “Lielvārdes militārā lidlauka izveide” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 10.3.apakšpunktu

10 268 044

37 500

-10 230 544

Izdevumu izmaiņas NATO drošības investīciju programmas (NSIP) projektam „Gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešana” ietvaros

4 820 786

1 158 374

-3 662 412