73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

73.07.00 NATO investīciju projekti

Apakšprogrammas mērķis:

turpināt attīstīt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansētos projektus atbilstoši NATO prasībām.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansēto projektu pārraudzību;
  2. nodrošināt infrastruktūru sabiedroto uzņemšanai un personāla atbalstu funkcijas veikšanai;
  3. nodrošināt īsviļņu radio sakaru apraides sistēmas ieviešanu.

Apakšprogrammas izpildītāji: NBS, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 308 085

596 853

1 623 311

4 253 853

3 857 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-711 232

1 026 458

2 630 542

-396 853

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-54,4

172,0

162,0

-9,3

Atlīdzība, euro

508 994

596 853

596 853

596 853

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

9

9

9

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

7 105

5 526

5 526

5 526

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

   Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

596 853

1 623 311

1 026 458

t. sk.:

 

Ilgtermiņa saistības

-

1 026 458

1 026 458

Palielināti izdevumi infrastruktūras projektu īstenošanai NATO Drošības investīciju programmas ietvaros (MK 2017. gada 27. februāra rīkojuma Nr.95, 4. punkts)

-

400 458

400 458

Palielināti izdevumi īsviļņu radio sakaru apraides sistēmas ieviešanai (MK  2022. gada 18. oktobra protokola Nr.53 1.§ 4.punkts)

-

626 000

626 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu projekta „Drošības investīciju programmas koordinēšana” īstenošanu atbilstoši MK 2023.gada 16.janvāra  rīkojumam Nr.2 (FM 2023. gada rīkojums Nr.25)

596 853

596 853

-