Apakšprogrammas mērķis:

  • pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  • projekta "Tiesiskuma stiprināšana" ietvaros tiek stiprināta Maķedonijas Tieslietu ministrijas kapacitāte, lai nodrošinātu pirms/pēc Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pievienošanās procesa funkciju izpildi, kā arī izstrādāti tiesību aktu piekļuves IT risinājumi. Organizējot ekspertu viedokļu apmaiņas braucienus, rīkojot apmācības un izveidojot vadlīnijas, tiek uzlabotas Maķedonijas tieslietu sektora darbinieku zināšanas par ES acquis un citiem starptautiskiem standartiem, lai sekmētu to pārnesi uz nacionālajiem tiesību aktiem, kā arī uzlabotas Maķedonijas tieslietu sektora darbinieku zināšanas par Eiropas Cilvēktiesību tiesu un stiprināta sistēma Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildei. Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) projekta "Tiesiskuma stiprināšana" ietvaros veikt atmaksu projekta jaunākajam sadarbības partnerim Horvātijas Tieslietu ministrijai.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Tiesiskuma stiprināšana

Atmaksa projekta jaunākajam sadarbības partnerim Horvātijas Tieslietu ministrijai (euro)

-

-

20 312

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

168 592

234 151

20 312

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

65 559

-213 839

-20 312

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

38,9

-91,3

-100

-

Atlīdzība, euro

55 449

108 551

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

1

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

3 477

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

16 376

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

234 151

20 312

-213 839

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

234 151

20 312

-213 839

Izdevumu izmaiņas pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētā projekta "Tiesiskuma stiprināšana" īstenošanai

234 151

20 312

-213 839