Apakšprogrammas mērķis:

  • pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  • projekta "Tiesiskuma stiprināšana" ietvaros tiek stiprināta Maķedonijas Tieslietu ministrijas kapacitāte, lai nodrošinātu pirms/pēc Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pievienošanās procesa funkciju izpildi, kā arī izstrādāti tiesību aktu piekļuves IT risinājumi. Organizējot ekspertu viedokļu apmaiņas braucienus, rīkojot apmācības un izveidojot vadlīnijas, tiek uzlabotas Maķedonijas tieslietu sektora darbinieku zināšanas par ES acquis un citiem starptautiskajiem standartiem, lai sekmētu to pārnesi uz nacionālajiem tiesību aktiem, kā arī uzlabotas Maķedonijas tieslietu sektora darbinieku zināšanas par Eiropas Cilvēktiesību tiesu un stiprināta sistēma Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildei.

Apakšprogrammas izpildītāji: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Tiesiskuma stiprināšana

Ekspertu konsultācijas (darba dienas), lai stiprinātu Maķedonijas Tieslietu ministrijas kapacitāti ar mērķi nodrošināt pirms/pēc ES pievienošanās procesa funkciju izpildi, kā arī izstrādāt tiesību aktu piekļuves IT risinājumu

-

185

229

-

-

Ekspertu konsultācijas (darba dienas), lai uzlabotu Maķedonijas tieslietu sektora darbinieku zināšanas par ES acquis un citiem starptautiskajiem standartiem ar mērķi sekmēt to pārnesi uz nacionālajiem tiesību aktiem

-

10

19

-

-

Ekspertu konsultācijas (darba dienas), lai uzlabotu Maķedonijas tieslietu sektora darbinieku zināšanas par Eiropas Cilvēktiesību tiesu un stiprināt sistēmu Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildei

-

140

8

-

-

Projekta uzraudzības sanāksmes

-

4

4

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

4 877

234 151

20 312

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 877

229 274

-213 839

-20 312

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

4 701,1

-91,3

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

108 551

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

3 477

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 877

234 151

229 274

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

4 877

234 151

229 274

Izdevumu izmaiņas pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētā projekta „Tiesiskuma stiprināšanai” īstenošanai, ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam"

4 877

234 151

229 274