Apakšprogrammas mērķis:

  • stiprināt un paplašināt reģiona sadarbības tīklu cīņai pret cilvēku tirdzniecību, dibinot tiešus kontaktus ar cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valstīm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1472

9676

62 494

24 822

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8204

52 818

-37 672

-24 822

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

557,3

545,9

-60,3

-100

Atlīdzība, euro

1092

4729

13 500

3667

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

9676

62 494

52 818

 

Ilgtermiņa saistības

9676

62 494

52 818

Samazināti izdevumi projekta “Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā” īstenošanai

9676

-

-9676

Palielināti izdevumi projekta “Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā” īstenošanai

-

62 494

62 494