Apakšprogrammas mērķis:

  • stiprināt un paplašināt reģiona sadarbības tīklu cīņai pret cilvēku tirdzniecību, dibinot tiešus kontaktus ar cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valstīm.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

73 410

-

9676

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-73 410

9676

-9676

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

100,0

×

-100,0

×

Atlīdzība, euro

36 881

-

4729

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

17 306

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

9676

9676

 

Ilgtermiņa saistības

-

9676

9676

Izdevumu palielinājums projekta “Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā” īstenošanai

-

9676

9676