Apakšprogrammas mērķis:

  • stratēģisku projektu īstenošana ar mērķi nodrošināt drošību reģionā un pārrobežu sadarbību drošības uzturēšanā.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Valsts policija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

63 189

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

63 189

-63 189

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-100,0

-

Atlīdzība, euro

-

-

32 732

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

12 865

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

63 189

63 189

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

63 189

63 189

Palielināti izdevumi projekta “Pašvaldību lomas stiprināšana cīņā pret cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 17 922 euro

-

27 130

27 130

Palielināti izdevumi projekta “Vienotas pieejas piemērošana, cīnoties ar pārrobežu organizēto noziedzību Baltijas jūras reģionā” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 14 810 euro

-

36 059

36 059