Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt un paplašināt reģiona sadarbības tīklu cīņai pret cilvēku tirdzniecību, dibinot tiešus kontaktus ar cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valstīm – Bulgāriju, Rumāniju un Ukrainu.

Apakšprogrammas izpildītājs: IeM.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gada izpilde

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 180

62 494

24 822

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

52 314

-37 672

-24 822

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

513,9

-60,3

-100,0

-

Atlīdzība, euro

4 656

13 500

3 667

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

980

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

62 494

24 822

-37 672

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

62 494

24 822

-37 672

Izdevumu izmaiņas projekta “Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā” īstenošanai

62 494

24 822

-37 672