Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) daudznacionālās kaujas grupas uzņemšanu.

Galvenā aktivitāte:

  • veikt uzturēšanas izdevumu samaksu NATO kaujas grupas uzņemšanai atbilstoši faktiski veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

11 566

-

5 826 480

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11 566

5 826 480

-5 826 480

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

100,0

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

5 826 480

5 826 480

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

5 826 480

5  826 480

Palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības, lai veiktu uzturēšanas izdevumu samaksu NATO kaujas grupas uzņemšanai, atbilstoši faktiski veiktajiem izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 19.aprīļa rīkojumu Nr.194 “Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības un nodrošināt NATO Kaujas grupas klātbūtni Latvijas Republikā valsts drošības un aizsardzības spēju stiprināšanai miera laikā”

-

5 826 480

5 826 480