Apakšprogrammas mērķis:

  • uzlabot ES austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežas operatīvo pārvaldību.

Galvenās aktivitātes:

  • VID muitas ekspertu dalība muitas ekspertu grupā (ar riska vadību, operatīvo kontroli, apmācību un sadarbību saistītajās apakšgrupās), lai:
    1. risinātu ES austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežu pārvaldības jautājumus un papildus veiktu operatīvus uzdevumus pārējo dalībvalstu un ES interesēs;
    2. saskaņotu muitas kontroles darbības un darba metodes, atklāšanas tehnoloģijas un mācību procesus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts ieņēmumu dienests

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Īstenoti ārvalstu finanšu palīdzības projekti finansiālo interešu aizsardzības jomā

Īstenoto projektu skaits

6

-

1

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

76 611

-

53 369

9 255

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-76 611

53 369

-44 114

-9 255

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-82,7

-100,0

Atlīdzība, euro

750

-

8 085

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

53 369

53 369

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

53 369

53 369

Projekts “Austrumu un dienvidaustrumu sauszemes robežas muitas ekspertu grupā”

-

53 369

53 369