74.00.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma

74.50.00 Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai

Apakšprogrammas mērķis:

ES Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 6.komponentes “Likuma vara”  6.3. reformu un investīciju virziena “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.4.i. investīcijas “Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā” īstenošana.

Galvenā aktivitāte:

organizēt atklātu projektu konkursu ar mērķi noteikt projektus, kuri sniegs būtisku ieguldījumu atbalsta programmas mērķa sasniegšanā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Nodrošināta atbalsta sniedzēja funkcija

Izsludināts projekta konkurss (skaits)

-

-

1

-

-

Atbalstīto konkursu uzraudzība (skaits)

-

-

-

15

30

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

22 500

22 000

22 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

22 500

-500

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-2,2

-

Atlīdzība, euro

-

-

22 500*

22 000*

22 000*

* Tajā skaitā piemaksas amata vietām programmā 01.00.00 “Sabiedrības integrācijas fonda vadība”

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

22 500

22 500

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

22 500

22 500

Izdevumi ES Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 6.komponentes “Likuma vara”  6.3. reformu un investīciju virziena “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.4.i. investīcijas “Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā” konkursa administrēšanai

-

22 500

22 500