Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

īstenot šādas ANM investīcijas:

  1. 1.2.1.2.i.1. investīcija “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā”;
  2. 2.2.1.4.i. investīcija “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai”;
  3. 1.2.1.1.i. investīcija “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu”;
  4. 3.1.1.4.i. investīcija “Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai”.           

Apakšprogrammas izpildītāji: Ekonomikas ministrija, akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads

(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

67 773 300

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

67 773 300

-67 773 300

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-100,0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

67 773 300

67 773 300

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

67 773 300

67 773 300

Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana

-

67 773 300

67 773 300