Apakšprogrammas mērķis:

veicināt modernas un efektīvas publiskās pārvaldes attīstību, stiprinot valsts, plānošanas reģionu un pašvaldību institūciju kapacitāti un cilvēkresursu profesionalizāciju interešu konflikta novēršanai, integritātes un pretkorupcijas novērtējuma uzlabošanai.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt publiskajā pārvaldē nodarbināto kompetenču/ kvalifikācijas paaugstināšanu,  īstenojot mācību pasākumus, specializētās mācības un pieredzes apmaiņas vizītes

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts administrācijas skola.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

 

Profesionālo kompetenci paaugstinājušas personas (skaits)

-

-

3 500

6 000

6 232

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

325 015

173 765

167 670

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

325 015

-151 250

-6 095

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-46,5

-3,5

Atlīdzība, euro

-

-

36 615

36 615

36 620

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

3 051

3 051

3 052

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

325 015

325 015

t.sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

325 015

325 015

Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi

-

325 015

325 015