Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) tehniskās palīdzības ieviešanu.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektu “Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai Ekonomikas ministrijā”.

Apakšprogrammas izpildītāji: Ekonomikas ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads

(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

369 544

369 544

369 544

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

369 544

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-

-

Atlīdzība, euro

-

-

322 663

322 663

322 663

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

9

9

9

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 988

2 988

2 988

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

369 544

369 544

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

369 544

369 544

Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai Ekonomikas ministrijā

-

369 544

369 544