Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Atveseļošanas fonda ietvaros atbildībā esošo investīciju uzraudzību un atskaitīšanos.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt atbildīgās institūcijas funkcijas Atveseļošanas fonda ietvaros.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Profesionālo kompetenci paaugstinājušas personas

Atbildībā esošo Atveseļošanas fonda investīciju uzraudzība (skaits)

-

-

4

4

4

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

68 000

68 000

68 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

68 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-

-

Atlīdzība, euro

-

-

45 500

46 000

46 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

68 000

68 000

t.sk

Ilgtermiņa saistības

-

68 000

68 000

Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai

-

68 000

68 000