Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības joma:

  • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas galvenie pasākumi 2023. gadā:

  1. pārskatīt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu regulāri un operatīvi, lai nodrošinātu tarifu atbilstību ekonomiski pamatotām izmaksām apstākļos, kad tik dinamiski mainās energoresursu cenas;
  2. izstrādāt un ieviest likumpakārtotos normatīvos aktus, atbilstoši plānotajiem grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz ieviest regulējumu Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā noteikto mērķu sasniegšanai;
  3. izvērtēt un apstiprināt depozīta sistēmas dalības maksas pamatotību;
  4. izstrādāt un apstiprināt elektroenerģijas tirgus optimizācijas dokumentus, lai nodrošinātu veiksmīgu Baltijas valstu sinhronizāciju ar Kontinentālo Eiropu gan no tehniskās puses, gan arī nodrošinot dokumentālo bāzi tirgus sasaistīšanai un palīgpakalpojumu produktu izvēlei un darbībai;
  5. izstrādāt un saskaņot Somijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas vienotā dabasgāzes tirgus attīstībai nepieciešamā normatīvā regulējuma dokumentāciju;
  6. noteikt tarifu salīdzināšanas rīka funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamās prasības elektronisko sakaru nozarē, lai lietotājiem būtu iespēja salīdzināt pakalpojumu tarifus;
  7. iegūt visaptverošus datus, kas nepieciešami interneta pakalpojuma pieejamības ģeogrāfiskā apsekojuma veikšanai;
  8. ieviest jaunu interneta kvalitātes mērīšanas sistēmu, lai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nodrošinātu objektīvus jaunāko interneta piekļuves tehnoloģiju kvalitātes mērījumus, kā arī sekmētu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iesaisti galalietotāju aizsardzības uzraudzības pasākumos.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2021. līdz 2025. gadam

Euro

Grafiks

Vidējais amata vietu skaits no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

116

122

122

122

122

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

116

122

122

122

122