Programmas mērķis:

  • nodrošināt saskaņotu un nepārtrauktu Veselības ministrijas darbību, pilnveidot iekšējā darba organizāciju, uzlabot veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un optimizētu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaitu un izvietojumu, kā arī sekmēt un veicināt iedzīvotāju un vides veselību, nodrošinot efektīvas politikas izstrādi un ieviešanu ar politikas dokumentu un normatīvo aktu palīdzību, sekmīgu Latvijas interešu aizstāvību Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās organizācijās, kā arī regulāru un efektīvu saikni ar sabiedrību.

Galvenās aktivitātes:

  • programmas ietvaros tiek izstrādāta veselības politika sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas jomā, nodrošināta normatīvo aktu izstrāde, iesaistot politikas izstrādē nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv gan ārstniecības personu, gan pacientu intereses, tiek organizēta un koordinēta veselības politikas īstenošana.

Programmas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 695 820

2 852 130

2 855 512

2 855 512

2 855 512

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

156 310

3 382

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

5,8

0,1

-

-

Atlīdzība, euro

1 791 408

2 215 010

2 218 392

2 218 392

2 218 392

Vidējais amata vietu skaits gadā

97

111

113

113

113

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 531,3

1 649,6

1 628,7

1 628,7

1 628,7

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

8 954

17 797

9 887

9 887

9 887

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

3 382

3 382

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

3 382

3 382

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 5.§ 22.punktam

-

3 382

3 382