Apakšprogrammas mērķis:

  • veikt pētījumus Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo jomu politikas jautājumos, organizēt seminārus, konferences un citus pasākumus vienotas izglītības sistēmas vadības nodrošināšanai, veidojot informētu, vienotu un sakārtotu izglītības pārvaldi.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt seminārus izglītības speciālistiem un ministrijas pakļautībā esošajām izglītības iestādēm par aktuālajiem jautājumiem izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā;
  2. organizēt sabiedrības līdzdalības apspriešanas pasākumus saistībā ar plānotajām izmaiņām nozares politikas jautājumos, sagatavot un izdot informatīvos materiālus par Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo nozaru aktivitātēm, organizēt informatīvos pasākumus;
  3. veikt pētījumus izglītības politikas jautājumos;
  4. veikt iekšējos auditus izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Pētījumu veikšana izglītības politikas jautājumos

Īstenoti pētījumi un izvērtējumi (skaits)

1

5

3

3

3

Iekšējo auditu veikšana izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā

Īstenoti auditi (skaits)

5

3

4

4

4

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

328 966

314 054

314 054

314 054

314 054

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-14 912

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,5

-

-

-

Atlīdzība, euro

-

13 729

13 729

13 729

13 729

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

13 729

13 729

13 729

13 729