Apakšprogrammas mērķis:

  • veikt pētījumus izglītības politikas jautājumos, organizēt seminārus, konferences un citus izglītības pasākumus vienotas izglītības sistēmas vadības nodrošināšanai, veidojot informētu, vienotu un sakārtotu izglītības pārvaldi.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt seminārus izglītības speciālistiem un ministrijas pakļautībā esošajām izglītības iestādēm par aktuālajiem jautājumiem izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā;
  2. organizēt sabiedrības līdzdalības apspriešanas pasākumus saistībā ar plānotajām izmaiņām nozares politikas jautājumos, sagatavot un izdot informatīvos materiālus par Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo nozaru aktivitātēm, organizēt informatīvos pasākumus;
  3. veikt pētījumus izglītības politikas jautājumos;
  4. veikt iekšējos auditus izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Pētījumu veikšana izglītības politikas jautājumos

Īstenoti pētījumi (skaits)

-

4

8

5

5

Iekšējo auditu veikšana izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā

Īstenoti auditi (skaits)

-

-

4

4

6

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

274 865

331 646

331 646

331 646

331 646

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

56 781

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20,7

-

-

-

Atlīdzība, euro

1 556

39 064

13 729

13 729

13 729

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 556

39 064

13 729

13 729

13 729