Apakšprogrammas mērķis:

Īstenot pasākumus nozaru politiku pārvaldības atbalstam, tai skaitā pētījumi, izvērtējumi, semināri, konferences, komunikācijas aktivitātes un citi pasākumi IZM pārziņā esošo jomu politikas jautājumos.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt seminārus, konferences un citus pasākumus izglītības speciālistiem un ministrijas pakļautībā esošajām izglītības iestādēm par aktuālajiem jautājumiem izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā;
  2. organizēt sabiedrības līdzdalības apspriešanas pasākumus saistībā ar plānotajām izmaiņām nozares politikas jautājumos, sagatavot un izdot informatīvos materiālus par IZM pārziņā esošo nozaru aktivitātēm, organizēt informatīvos pasākumus;
  3. veikt pētījumus un izvērtējumus IZM pārziņā esošo jomu politikas jautājumos;
  4. veikt iekšējos auditus izglītības, zinātnes un sporta nozarē, kā arī jaunatnes un valsts valodas politikas jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Pētījumu veikšana izglītības politikas jautājumos

Īstenoti pētījumi un izvērtējumi (skaits)

1

2

2

2

2

Iekšējo auditu veikšana izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā

Īstenoti auditi (skaits)

1

2

2

2

2

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

313 227

295 969

297 569

297 569

297 569

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-17 258

1 600

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,5

0,5

-

-

Atlīdzība, euro

9 739

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 739

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

1 600

1 600

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

1 600

1 600

Komandējumu izdevumu atjaunošana, kas 2021. gadā tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

1 600

1 600