Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt neparedzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt pasākumus atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem;
  2. nodrošināt atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu Ministru prezidentam, Ministru kabineta locekļiem, Ministru prezidenta konsultatīvajām amatpersonām un parlamentārajam sekretāram sakarā ar Ministru kabineta sastāva maiņu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

456 153

-

160 132

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-456 153

160 132

-160 132

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100

×

-100

×

Atlīdzība, euro

-

-

98 482

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

160 132

160 132

 

Citas izmaiņas

-

160 132

160 132

Palielināti izdevumi pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 15.janvāra sēdes protokola Nr.2 74.§

-

37 650

37 650

Palielināti izdevumi pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 45.§

-

24 000

24 000

Palielināti izdevumi, lai saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 6.februāra rīkojumu Nr.33 Ministru prezidentam, Ministru kabineta locekļiem, Ministru prezidenta konsultatīvajām amatpersonām un parlamentārajam sekretāram nodrošinātu atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu, beidzot pildīt amata pienākumus

-

98 482

98 482