Programmas mērķis:

  • nodrošināt neparedzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenā aktivitāte:

  • nodrošināt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17. panta devītajā daļā un 42. panta desmitajā daļā noteikto prasību un Darba likuma normu izpildi.

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada   plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

-

22 397

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

22 397

-22 397

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

100,0

-100,0 

-

Atlīdzība, euro

×

×

22 397

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

22 397

22 397

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

22 397

22 397

Līdzekļu pārdale no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai nodrošinātu atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu ministra biroja darbiniekiem saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 6.februāra rīkojumu Nr.33 un Finanšu ministrijas 2019.gada 8.februāra rīkojumu Nr.58

-

22 397

22 397