Programmas mērķis:

  • nodrošināt neparedzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenā aktivitāte:

  • izmaksāt atlaišanas pabalstus un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām finanšu ministra biroja darbiniekiem sakarā ar Ministru kabineta maiņu (atkāpšanos) un jaunās valdības izveidošanu 2019. gada 23. janvārī.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

64 730

-

27 103

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

27 103

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100

-

-

Atlīdzība, euro

-

-

27 103

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

27 103

27 103

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

27 103

27 103

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu atlaišanas pabalstu un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām ministra konsultatīvajām amatpersonām, kā arī parlamentārajam sekretāram, beidzot pildīt amata pienākumus. (MK 06.02.2019 rīk. Nr.33 1.3.apakšp.)

-

27 103

27 103