Programmas mērķis:

  • nodrošināt neparedzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  1. atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksa;
  2. Totalitārisma seku dokumentēšanas centra rīcībā esošo Valsts drošības komitejas dokumentu digitalizācija.

Programmas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts un Satversmes aizsardzības birojs.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 115 840

-

87 794

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

87 794

-87 794

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100

-

Atlīdzība, euro

313 768

-

87 794

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

19 960

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

87 794

87 794

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

87 794

87 794

1. Līdzekļu pārdale no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai nodrošinātu Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas centra rīcībā esošo Valsts drošības komitejas dokumentu digitalizāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 16.janvāra. rīkojuma Nr.26 1.punktu un Finanšu ministrijas 2019.gada 18.janvāra rīkojumu Nr.32 

-

51 977

51 977

2. Līdzekļu pārdale no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai l nodrošinātu atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu Tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram un ministra konsultatīvajām amatpersonām, beidzot pildīt amata pienākumus saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 6.februāra rīkojumu Nr.33 un  Finanšu ministrijas 2019.gada 8.februāra rīkojumu Nr.58

-

35 817

35 817