Programmas mērķis:

  • nodrošināt neparedzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu ministra biroja un konsultatīvajām amatpersonām, kā arī ministrijas parlamentārajam sekretāram, beidzot pildīt amata pienākumus.

Programmas izpildītājs: VARAM centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

5 000 730

-

21 323

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5 000 730

21 323

-21 323

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

-

-100,0

-

Atlīdzība, euro

-

-

21 323

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

21 323

21 323

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

21 323

21 323

Finansējuma palielināšana atlaišanas pabalstu kompensācijas nodrošināšanai saskaņā ar MK 06.02.2019. rīkojumu Nr.33 un FM 08.02.2019 rīkojumu Nr.58.

-

21 323

21 323