Programmas mērķis:

  • nodrošināt neparedzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • likuma “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” pārejas noteikumu 13.punkta izpildes nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2 189 997

-

112 651

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

Atlīdzība9euro

-

-

37 227

-

-

9Latvijas Nacionālā arhīva izmaksas no 2019.gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

112 651

112 651

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

112 651

112 651

Finansējuma palielinājums saskaņā ar 16.01.2019. MK  rīk. Nr.26 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 2.punktu.

-

52 570

52 570

Finansējuma palielinājums saskaņā ar 14.03. 2019. MK rīk. Nr.114 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

-

60 081

60 081