Programmas mērķis:

  • nodrošināt neparedzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • programmas ietvaros tiek nodrošināta atlaišanas pabalstu un kompensāciju par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksas ministra biroja vadītājam un ministra konsultatīvajām amatpersonām beidzot pildīt amata pienākumus, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”  atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra rīkojumam Nr.58.

Programmas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

8 136 051

-

23 823

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-8 136 051

23 823

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

100,0

-

-

Atlīdzība, euro51

446 260

-

23 823

-

-

51 2019.gadam atlīdzība ir plānota  atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksām ministra biroja vadītājam un ministra konsultatīvajām amatpersonām, beidzot pildīt amata pienākumus

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

23 823

23 823

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

23 823

23 823

Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksas ministra biroja vadītājam un ministra konsultatīvajām amatpersonām, beidzot pildīt amata pienākumus, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"  atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra rīkojumam Nr.58.

-

23 823

23 823