Programmas mērķis:

  • nodrošināt neparadzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • izmaksāt atlaišanas pabalstus un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām finanšu ministra biroja darbiniekiem sakarā ar Ministru kabineta maiņu (atkāpšanos) un jaunās valdības izveidošanu 2019. gada 23. janvārī.

Programmas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2 186 046

-

39 388

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 186 046

39 388

-39 388

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

-

-100,0

-

Atlīdzība, euro

-

-

39 388

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

39 388

39 388

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

39 388

39 388

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu ministru konsultatīvajām amatpersonām, beidzot pildīt amata pienākumus (MK 06.02.2019. rīk. Nr.33 4.punkts)

-

39 388

39 388