Programmas mērķis:

nodrošināt finansējumu valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem, katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai un to radīto zaudējumu kompensēšanai un citiem neparedzētiem gadījumiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. izpildīt Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus;
  2. nodrošināt civilo ekspertu dalību ES Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā.

Programmas izpildītājs: Ārlietu ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

880 324

-

88 580

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-880 324

88 580

-88 580

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

-

-100,0

-

Atlīdzība, euro

364 629

-

52 886

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

88 580

88 580

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

88 580

88 580

Finansējums Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2022.gada 20.oktobra sprieduma izpildei (MK 10.01.2023. sēdes prot. Nr.1 2. §)

-

19 200

19 200

Finansējums civilo ekspertu dalības nodrošināšanai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā (MK 17.01.2023. sēdes prot. Nr.3 48. § un 49. §)

-

69 380

69 380