Programmas mērķis:

  • nodrošināt neparedzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenā aktivitāte:

  • atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksa iekšlietu ministra konsultatīvajām amatpersonām un ministrijas parlamentārajam sekretāram.

Programmas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 344 808

-

22 563

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-1 344 808

22 563

-22 563

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-100,0

-

-100,0

-

Atlīdzība, euro

48 008

-

22 563

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

22 563

22 563

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

22 563

22 563

Līdzekļu pārdale no 74.resora programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai nodrošinātu atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu iekšlietu ministra konsultatīvajām amatpersonām un ministrijas parlamentārajam sekretāram (MK 06.02.2019. rīk.Nr.33; FM 08.02.2019. rīk.Nr.58)

-

22 563

22 563