Programmas mērķis:

  • nodrošināt neparedzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenā aktivitāte:

  • nodrošināt ministru konsultatīvajām amatpersonām atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu, beidzot pildīt amata pienākumus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 338 112

-

14 173

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 338 112

14 173

-14 173

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100.0

×

-100,0

-

Atlīdzība, euro

-

-

14 173

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

14 173

14 173

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

14 173

14 173

Finansējums saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 6.februāra rīkojumu Nr.33 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai  nodrošinātu atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu ministru konsultatīvajām amatpersonām, beidzot pildīt amata pienākumus.

-

14 173

14 173