Programmas mērķis:

  • nodrošināt neparedzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. mantisko zaudējumu atlīdzināšana ZS “Dālderi” saistībā ar Administratīvās lietas spriedumu;
  2.  pabalstu un kompensāciju izmaksu nodrošināšana ministra biroja darbiniekiem beidzot pildīt amata pienākumus;
  3. kompensāciju izmaksa dzīvnieku īpašniekiem par zaudējumiem, kas radušies epizootijas un valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekciju slimību apkarošanas laikā.

Programmas izpildītājs: ZM; LAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

20210. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

19 162 240

-

115 418

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-19 162 240

115 418

-115 418

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

-

-

-

Atlīdzība, euro

87 103

-

10 219

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

115 418

115 418

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

115 418

115 418

Palielināti LAD izdevumi, lai atlīdzinātu ZS “Dālderi” mantiskos zaudējumus saistībā ar Administratīvās lietas spriedumu lietā Nr.A420480013, atbilstoši FM 04.02.2019. rīk.Nr.47.

-

35 520

35 520

Palielināti ZM izdevumi, lai nodrošinātu ministra biroja darbiniekiem pabalstu un kompensāciju izmaksu beidzot pildīt amata pienākumus, atbilstoši MK 06.02.2019. rīk. Nr.33 un FM 08.02.2019. rīk.Nr.58.

-

10 219

10 219

Palielināti LAD izdevumi, lai nodrošinātu kompensāciju izmaksu dzīvnieku īpašniekiem par zaudējumiem, kas radušies epizootijas un valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekciju slimību apkarošanas laikā, atbilstoši MK 13.02.2019. rīk. Nr.54 un FM 22.02.2019. rīk.Nr.68.

-

69 679

69 679