Programmas mērķis:

  • nodrošināt neparedzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu ministra konsultatīvajām amatpersonām un ministrijas parlamentārajam sekretāram, beidzot pildīt amata pienākumus;
  2. nodrošināt finansējumu pamatojoties uz MK 2019.gada 20. februāra rīkojumu Nr. 74 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (DIENESTA VAJADZĪBĀM).

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

23 482 223

-

620 008

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

620 008

-620 008

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

620 008

620 008

t.sk.

 

 

 

Citas izmaiņas

-

620 008

620 008

Palielināta apropriācija atlaišanas pabalsta un atvaļinājuma kompensācijas izmaksai (MK 06.02.2019. rīk. Nr.33 un FM 08.02.2019. rīk. Nr.58).

-

30 815

30 815

Palielināta apropriācija pamatojoties uz MK 20.02.2019. rīkojumu Nr. 74 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (DIENESTA VAJADZĪBĀM) un iesniegtajiem rēķiniem (priekšlikums Nr.66 – atbalstīts 2.lasījumā).

 

589 193

589 193