Programmas mērķis:

  • Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras uzturēšana un darbības nodrošināšana, nodrošinot elektrotransportlīdzekļu lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Izveidotās uzlādes infrastruktūras uzturēšana, nodrošinot elektrotransportlīdzekļu lietošanas iespēju visā Latvijas teritorijā;
  2. uzlādes infrastruktūras darbības kontroles un vadības operatora programmatūru uzturēšana.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta Elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes infrastruktūras darbība

Elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas (skaits)

-

-

70

70

70

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

-

358 107

348 165

335 030

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

358 107

-9 942

-13 135

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-2,8

-3,8

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

358 107

358 107

t.sk.

Citas izmaiņas

-

358 107

358 107

Palielināti izdevumi, lai saskaņā ar MK 12.06.2018. sēdes prot. Nr.28 26.§ 2.p. nodrošinātu finansējumu VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" deleģētā uzdevuma izpildei par nacionālā līmeņa uzlādes infrastruktūras uzturēšanu 2018.gadā uzstādītajām 70 uzlādes stacijām.

-

358 107

358 107