Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt neparedzētu pasākumu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošinātas vienreizējas atlaišanas pabalstu un kompensāciju izmaksas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām labklājības ministra konsultatīvajām amatpersonām un parlamentārajam sekretāram, beidzot pildīt amata pienākumus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

101 209

-

27 402

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-101 209

43

-27 402

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

43

-100,0

-

Atlīdzība, euro

-

-

43

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

27 402

27 402

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

27 402

27 402

Atlaišanas pabalsta un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksām labklājības ministra konsultatīvajām amatpersonām un parlamentārajam sekretāram, beidzot pildīt amata pienākumus, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 6.februāra rīkojumam Nr.33 un Finanšu ministrijas 2019.gada 8.februāra  rīkojumam Nr.58

-

27 402

27 402