Aizsardzības finansējums — 664,3 milj. €
Finansējuma sadalījums