Akcīzes nodokļa maksāšanas kārtība ir noteikta likuma “Par akcīzes nodokli23.pantā.