Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšana

Visi alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi tiek marķēti ar akcīzes nodokļa markām.

Ar akcīzes nodokļa markām ir atļauts marķēt tikai akcīzes preču noliktavā vai muitas noliktavā. Akcīzes nodokļa marku izsniedzējs ir Valsts ieņēmumu dienests.

Akcīzes nodokļa marku saņēmējs ir importētājs, apstiprināts noliktavas turētājs Latvijas Republikā, persona, kas ieved vai saņem no citas dalībvalsts ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces, kuras jau ir nodotas patēriņam, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs un reģistrēts nosūtītājs.

Ar 2021.gada 1.jūliju ar akcīzes nodokļa markām uzsāks marķēt karsējamo tabaku, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus.

Nemarķēt ar akcīzes nodokļa markām atļauts:

 • Alkoholiskos dzērienus, kuri ir iepildīti pudelēs ar tilpumu līdz 100 mililitriem;
 • Raudzētos dzērienus ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ar 01.03.2017.);
 • Alu;
 • Alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas jomā realizē beznodokļu tirdzniecības veikalos;
 • Tabakas lapas;
 • Alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus, kurus fiziskā personā ieved personīgajā bagāžā vai kurus fiziskā persona, ievērojot noteiktus nosacījumus, ieved vai saņem personīgajam patēriņam;
 • Bezalkoholiskos dzērienus un kafiju.

Naftas produktu iezīmēšana (marķēšana)

Naftas produkti, kuriem piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi (piemēram, ko izmanto par kurināmo) vai kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa tiek iezīmēti (marķēti):

 • Latvijas Republikā, tikai akcīzes preču noliktavās;
 • Ārvalstīs arī dalībvalstīs lai naftas produktus ievestu Latvijas Republikā.

Iezīmēšana (marķēšana) galvenokārt attiecas uz dīzeļdegvielu, petroleju, tās aizstājējproduktiem un komponentiem.

Dīzeļdegvielu, kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, un zem zivju dīķiem esošās zemes apstrādei, iezīmē (marķē). 

Marķētos naftas produktus ir atļauts:

 • Piegādāt vai nodot personām, kurām ir tiesības tos saņemt;
 • Piegādāt citai akcīzes preču noliktavai Latvijas Republikā  vai citā dalībvalstī;
 • Izvest no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti;
 • Izvest no Latvijas Republikas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts;
 • Iegādāties lauksaimniecības produkcijas ražotājiem izmantošanai traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās, kā arī lauksaimniecības produkcijas ražotāja saražoto vai izaudzēto lauksaimniecības produktu un to audzēšanai nepieciešamo izejvielu pašpārvadājumiem Latvijas Republikā ar kravas automobili. 

Atļauts neiezīmēt naftas produktus, kurus piegādā kuģiem un gaisa kuģiem, kuri kursē starptautiskajās līnijās.