No 2021. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētajiem valsts budžeta maksājumiem būs jauns konts – vienotais nodokļu konts. Turpmāk uz šo kontu būs jāpārskaita visi nodokļi: gan ienākuma, gan pievienotās vērtības nodoklis, gan citi, turklāt to varēs veikt ar vienu maksājumu.

Līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā turpmāk būs tikai viens, turklāt nodokļu nomaksu būs iespējams izdarīt, aizpildot tikai vienu maksājuma uzdevumu. Sagaidāms, ka tas ievērojami mazinās iespēju kļūdīties un ieskaitīt nodokļu maksājumu tam neatbilstošā kontā, kā arī nodokļu samaksas process būs daudz vienkāršāks un ērtāks.

Vienotajā kontā iemaksātā naudas summa tiks sadalīta nodokļu maksātāja saistību segšanai pa nodokļu veidiem, ievērojot FIFO rindas principu, kas nozīmē – pirmo segs senāko saistību.

Ar vienoto kontu VID administrēto valsts ieņēmumu uzskaitē tiks ieviests uzkrāšanas princips, tā nodokļu uzskaiti padarot vienādu gan valsts, gan nodokļu maksātāju grāmatvedībā.

Kādus nodokļus varēs maksāt vienotajā nodokļu kontā

Nodokļu maksātājs vienotajā nodokļu kontā iemaksās šādus VID administrētos nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus (nokavējuma naudas un soda naudas):

1) iedzīvotāju ienākuma nodokli;

2) uzņēmumu ienākuma nodokli;

3) pievienotās vērtības nodokli;

4) akcīzes nodokli;

5) dabas resursu nodokli;

6) izložu un azartspēļu nodokli;

7) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

8) elektroenerģijas nodokli;

9) mikrouzņēmumu nodokli;

10) subsidētās elektroenerģijas nodokli;

11) uzņēmējdarbības riska valsts nodevu;

12) valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām;

13) patentmaksu;

14) maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu;

15) maksājumus saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu nodokļu administrāciju iesniegtajiem pieprasījumiem par nodokļu parādu piedziņu”.

Muitas nodokļi vienotajā kontā būs jāiemaksā, sākot ar 2023. gadu. Līdz tam saglabāsies līdzšinējā kārtība. Savukārt nekustamā īpašuma nodokļi nebūs jāmaksā vienotajā kontā.

Izmaiņas deklarāciju iesniegšanas un nodokļu apmaksas termiņos

Lai nodrošinātu iespēju visus nodokļus samaksāt, noformējot tikai vienu bankas maksājuma uzdevumu, sākot ar 2021. gada 1. janvāri, ir mainīti regulāro nodokļu maksājumu termiņi uz 23. datumu.

Tāpat ir noteikti jauni deklarēšanas termiņi elektroenerģijas nodoklim, izložu un azartspēļu nodoklim un darba devēja ziņojuma iesniegšanai. Tas darīts, lai panāktu, ka visas deklarācijas tiek iesniegtas pirms nodokļa samaksas termiņa.

Vairāk par izmaiņām lasi VID mājaslapā.