Valdības mērķis ir ilgtermiņā veidot Latviju par valsti ar ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un stiprināt tās konkurētspēju. Lai to sasniegtu, būtiskākais ir rūpēties par Latvijas iedzīvotāju labklājību un drošību kā ikdienā, tā krīzes situācijās.

Pavasarī, kad sastapāmies ar COVID-19 izraisīto krīzi, nekavējoties tika meklēti un pilnveidoti risinājumi, lai mazinātu vīrusa izplatību un sniegtu nepieciešamo atbalstu. Lai ekonomiskais šoks būtu pēc iespējas mazāks un ilglaicīgi neietekmētu iedzīvotājus un ekonomiku kopumā, atbalsta pasākumi tiek turpināti.

Kā viens no atbalsta mehānismiem uzņēmējiem ir ieviesta ātrāka pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijās uzrādītā pārmaksātā PVN pamatotības izvērtēšana un atmaksa. Ieviestais atmaksas termiņš ir 30 dienas pēc PVN deklarācijas iesniegšanas, tās neuzkrājot līdz taksācijas gada beigām.

Tas ļauj atbalstīt nodokļu maksātājus un operatīvi atgriezt tiem pienākošos finanšu līdzekļus, ko ieguldīt uzņēmuma darbībā un attīstībā.

No 2021. gada arī turpmāk tiks saglabāts 30 dienu termiņš pārmaksātā PVN pamatotības izvērtēšanai un atmaksai, tādējādi veicinot savlaicīgu naudas līdzekļu atgriešanu PVN maksātājiem. Tāpat kā līdz šim, pirms pārmaksātā PVN atmaksas uz bankas kontu tiks segti nodokļu maksātāja nesamaksātie nodokļi, nodevas, citi valsts noteiktie maksājumi un ar tiem saistītie maksājumi.