Ārlietu ministrijas darbības jomas:

 • Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana
 • Iemaksu starptautiskajās organizācijās nodrošināšana

Ārlietu ministrijas galvenie pasākumi 2022. gadā:

 1. drošības aspektā:
 • stiprināt valsts drošību transatlantisko attiecību (kuru pamats ir NATO un tās klātbūtne reģionā) griezumā;
 1. ES aspektā:
 • paust Latvijas viedokli par procesiem un līdzdarboties tajos, lai stiprinātu ES globālo ietekmi un konkurētspēju, un veicinātu sadarbību ar ES dalībvalstīm;
 • veikt ES politiku koordināciju ar nozaru ministrijām ar mērķi nodrošināt Latvijas pozīciju un viedokļu saskaņotību un kvalitāti;
 • piedalīties Konferences par Eiropas nākotni procesā gan ES līmenī, gan nacionāli ar mērķi maksimāli nodrošināt Latvijas iedzīvotāju aktīvu iesaisti;
 1. globālajā aspektā:
 • iestāties par pašreizējās starptautiskās sistēmas saglabāšanu un attīstību;
 • iesaistīties Latvijas interesēm atbilstošā reģionālā sadarbībā;
 • spēcināt attīstības sadarbības politikas instrumentus un palielināt tiem pieejamo finansējumu;
 • mērķtiecīgi gatavoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Padomē 2023. gadā un Latvijas kandidēšanai ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025. gadā;
 • nodrošināt Latvijas ekspertu dalību starptautiskajās civilajās misijās un operācijās.

Ārlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Ārlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam

Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(fakts)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

599

603

610

612

614

Tajā skaitā:

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

599

603

610

612

614