Politikas rezultatīvie rādītāji

Labklājības ministrija

Aizbildnībā un audžuģimenēs (ģimeniskā vidē) dzīvojošu bērnu īpatsvars visu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitā (%)

  • 2019 90.1
  • 2024 88.0

Nabadzības riska indekss mājsaimniecībām, ko veido 2 pieaugušie un 3 un vairāk apgādībā esoši bērni (%)

  • 2018 16.7
  • 2024 15.5

Nabadzības riska indekss mājsaimniecībās, kurās viens pieaugušais audzina vismaz vienu bērnu (%)

  • 2018 26.2
  • 2024 26.0