Politikas rezultatīvie rādītāji

Labklājības ministrija

Aizbildnībā un audžuģimenēs (ģimeniskā vidē) dzīvojošu bērnu īpatsvars no visu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita (%)

  • 2021 91.3
  • 2027 93.0

Nabadzības riska indekss mājsaimniecībām, ko veido divi pieaugušie un trīs un vairāk apgādībā esoši bērni (%) 

  • 2021 17.1
  • 2024 15.5

Nabadzības riska indekss ģimenēm, kurās bērnus audzina viens pieaugušais (%) 

  • 2021 29.4
  • 2024 26.0