• Atliktā nodokļa maksāšana -  akcīzes nodokļa samaksas atlikšana attiecībā uz akcīzes preču ražošanu, pārstrādi, uzglabāšanu, pārvadāšanu un citām darbībām saskaņā ar likumu.
 • Akcīzes nodokļa nodrošinājums, ar kuru tā iesniedzējs apņemas samaksāt akcīzes nodokli par akcīzes precēm, ja attiecīgā persona izpilda likumā noteiktās prasības.
 • Lai veiktu darbības ar akcīzes precēm un izmantotu atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu nodokļa maksātājs iesniedz nodrošinājumu.
 • Nodokļa maksātājs var iesniegt šādus nodrošinājumus:
  • Vienreizēju nodrošinājumu, kas paredzēts aprēķinātā nodokļa parāda vienam noteiktam apmēram;
  • Vispārēju nodrošinājumu, kas paredzēts noteiktam laikposmam un aprēķinātā nodokļa parāda noteiktam apmēram.
 • Par nodrošinājumu var izmantot: 
  • Drošības naudu;
  • Saistību izpildes apdrošināšanas polisi;
  • Kredītiestādes galvojumu.