Nodokļa maksātājs, kas veicis ziedojumu sabiedriskā labuma organizācijai, budžeta iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, taksācijas gadā var izvēlēties vienu no tālāk minētajiem atvieglojumiem par ziedojumiem:

  • neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas; vai
  • neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksātas VSAOI; vai
  • samazināt taksācijas periodā aprēķināto UIN,  par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm, par 75% no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20 %  no  UIN summas par aprēķinātajām dividendēm.

Laikposmā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim nodokļa maksātājiem pārskata gadā, kas sākas 2020., 2021. un 2022.gadā, ir tiesības samazināt taksācijas periodā par dividendēm aprēķināto UIN par 85 % no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 30 % no aprēķinātās UIN summas par aprēķinātajām dividendēm.

Saistībā ar Covid-19 izplatību ziedotājiem par 2020. un 2021.gadā veiktajiem ziedojumiem papildus ir paredzētas īpašas normas.

 Ierobežojumi - nodokļa atvieglojumu nepiemēro, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

  • ziedojums veikts ar ziedotāju saistītai personai;
  • ziedojums veikts ar atlīdzības raksturu;
  • ja ir nodokļa parāds;

Par ziedojumu ar pretpienākumu neuzskata ziedojumu veicēja nosaukuma (arī uzņēmuma zīmola) iekļaušanu ziedotāju sarakstā, ja katra atsevišķa ziedotāja nosaukuma (arī uzņēmuma zīmola) izvietojums nepārsniedz 1/20 no teksta laukuma.

  

attels

 

attels
attels