Nodokļa maksātājs, kas veicis ziedojumu sabiedriskā labuma organizācijai, budžeta iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, taksācijas gadā var izvēlēties vienu no tālāk minētajiem atvieglojumiem par ziedojumiem:

  • neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas; vai
  • neiekļaut taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksātas VSAOI; vai
  • samazināt taksācijas periodā aprēķināto UIN,  par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm, par 85 % no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 30 %  no  UIN summas par aprēķinātajām dividendēm (ar grozījumiem Uzņēmumu ienākuma nodoklī, kas veikti 2022.gada 24.martā).

 

Saistībā ar Covid-19 izplatību ziedotājiem par 2020., 2021. un 2022. gadā veiktajiem ziedojumiem papildus ir paredzētas īpašas normas.

 

 Ierobežojumi - nodokļa atvieglojumu nepiemēro, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

  • ziedojums veikts ar ziedotāju saistītai personai;
  • ziedojums veikts ar atlīdzības raksturu;
  • ja ir nodokļa parāds;

Par ziedojumu ar pretpienākumu neuzskata ziedojumu veicēja nosaukuma (arī uzņēmuma zīmola) iekļaušanu ziedotāju sarakstā, ja katra atsevišķa ziedotāja nosaukuma (arī uzņēmuma zīmola) izvietojums nepārsniedz 1/20 no teksta laukuma.

  

attels

 

attels
attels