Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 6.pantu Latvijā ir atļauts organizēt šādas azartspēles – spēļu automātu spēles, ruleti (cilindrisko spēli), kāršu spēles, derības, totalizatoru, bingo un veiksmes spēles pa tālruni.

Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 20.pantu Latvijā azartspēļu organizēšanas vietas ir – kazino, spēļu zāles, bingo zāles un totalizatora un derību likmju pieņemšanas vieta.

Nosacījumi attiecībā uz azartspēļu organizēšanu ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību (interaktīvajām azartspēlēm) ir noteikti Azartspēļu un izložu likuma VII nodaļā,

Latvijā azartspēles var organizēt tikai pēc attiecīgo azartspēļu licenču saņemšanas:

Lai saņemtu azartspēļu organizēšanas licenci, saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 8. un 9.pantu azartspēļu organizētājam ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • Latvijas Republikā reģistrēta kapitālsabiedrība, kuras apmaksātais pamatkapitāls nav mazāks par 1 400 000 euro;
  • ārvalstu dalībnieku vai akcionāru daļa kapitālsabiedrības pamatkapitālā nepārsniedz 49 procentus. Šī prasība neattiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu ieguldītājiem (rezidentiem), kā arī uz gadījumiem, kad ārvalstu ieguldījumiem atšķirīgus noteikumus paredz Saeimas apstiprinātie starptautiskie līgumi;
  • ne mazāk kā pusei no azartspēļu organizētāja padomes locekļiem, ja tāda attiecīgajā kapitālsabiedrībā ir izveidota, un valdes locekļiem ir jābūt Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu nodokļu maksātājiem (rezidentiem);
  • azartspēļu organizētāja padomes loceklis, valdes loceklis un revidents var būt persona, kurai ir nevainoja reputācija un nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību.

Azartspēļu organizēšanas ierobežojumi ir noteikti Azartspēļu un izložu likuma 41.pantā un pašvaldību tiesības attiecībā uz azartspēlēm ir noteiktas Azartspēļu un izložu likuma 42.pantā.

Latvijā kontroli un uzraudzību par to, kā azartspēļu organizētāji ievēro Azartspēļu un izložu likumu, citus normatīvos aktus, azartspēles noteikumus veic Finanšu ministrijas padotības iestāde – Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

Informācija par azartspēļu un izložu nodokli, valsts nodevām pieejama Nodokļu politikas sadaļā Azartspēļu un izložu nodoklis”.