Likums “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli

Ministru kabineta noteikumi: